Artykuł sponsorowany

Kto jest uprawniony do wykonywania pomiarów elektrycznych?

Kto jest uprawniony do wykonywania pomiarów elektrycznych?

Kwestia uprawnień do wykonywania pomiarów elektrycznych może być niejasna dla wielu osób. W Polsce istnieją jednak precyzyjne przepisy określające, kto może się tym zajmować. W artykule przedstawimy, jakie są wymagania i kompetencje potrzebne do przeprowadzenia takich pomiarów.

Jakie są wymagane kwalifikacje?

Aby móc wykonywać pomiary elektryczne, osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W Polsce obowiązują trzy stopnie kwalifikacji w dziedzinie elektroenergetyki, które upoważniają do pracy przy urządzeniach energetycznych. Pierwszy stopień to SEP E, który pozwala na wykonywanie prostych czynności eksploatacyjnych. Drugi stopień, SEP D, uprawnia do wykonywania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, a także do kierowania pracami przy urządzeniach energetycznych. Trzeci stopień, SEP C, umożliwia pełną kontrolę nad procesem eksploatacji i konserwacji urządzeń energetycznych oraz kierowanie pracami innych osób. Osoba wykonująca pomiary elektryczne powinna posiadać co najmniej drugi stopień kwalifikacji zawodowych.

Uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych można zdobyć na kursach organizowanych przez różne instytucje, takie jak szkoły zawodowe, uczelnie techniczne czy ośrodki kształcenia ustawicznego. Kursy te obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, a ich ukończenie kończy się egzaminem przed komisją. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacji zawodowych. Warto dodać, że pomiary elektryczne w Bytomiu mogą być wykonywane tylko przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Czy istnieją dodatkowe wymagania?

W przypadku niektórych pomiarów elektrycznych, np. przy instalacjach o napięciu przekraczającym 1000 V, wymagane są dodatkowe uprawnienia. Osoba wykonująca takie pomiary musi posiadać specjalistyczne kwalifikacje, które potwierdzają jej wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z urządzeniami wysokiego napięcia. Ponadto, niezależnie od posiadanych uprawnień, osoba wykonująca pomiary elektryczne powinna stosować się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz korzystać z odpowiednich narzędzi i środków ochrony indywidualnej.