Artykuł sponsorowany

Jakie elementy określamy jako złom?

Jakie elementy określamy jako złom?

Złom to nie tylko sterta starego żelaza, ale także cenne surowce wtórne, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów. W Polsce coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z wartości złomu i korzyści płynących z jego recyklingu. W artykule przyjrzymy się, jakie elementy określamy jako złom, jak przebiega proces recyklingu metali oraz jakie są korzyści związane z tym procesem.

Rodzaje złomu i źródła pozyskiwania

Złom dzieli się na kilka rodzajów, w zależności od rodzaju metalu oraz formy, w jakiej występuje. Najbardziej popularne są złomy żelazne (stalowe) oraz metali nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź czy mosiądz. Źródła pozyskiwania złomu to przede wszystkim przemysł (odpady produkcyjne, zużyte maszyny i urządzenia), budownictwo (stare konstrukcje stalowe, rury, instalacje), transport (pojazdy wycofane z eksploatacji) oraz gospodarstwa domowe (stare sprzęty AGD/RTV, meble metalowe). Warto dodać, że złom w Krakowie może pochodzić zarówno z demontażu, jak i z produkcji odpadów przemysłowych.

Proces recyklingu metali

Recykling metali polega na ich odzysku i ponownym wprowadzeniu do obiegu gospodarczego. Proces ten zaczyna się od segregacji złomu według rodzaju metalu, a następnie przechodzi do etapu przygotowania, czyli oczyszczenia, cięcia i sortowania. Kolejnym krokiem jest przetopienie metali w specjalnych piecach, gdzie uzyskuje się stop o odpowiedniej jakości. Następnie metal jest formowany w pręty, blachy czy inne wyroby, które trafiają do dalszej produkcji. Warto zaznaczyć, że recykling metali jest procesem zamkniętym - oznacza to, że można go powtarzać wielokrotnie bez utraty jakości surowca.

Korzyści z recyklingu złomu

Recykling złomu przynosi wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Przede wszystkim pozwala na oszczędność surowców naturalnych, gdyż wykorzystanie złomu zmniejsza zapotrzebowanie na rudy metali. Ponadto recykling metali pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii - np. w przypadku aluminium oszczędność wynosi nawet 95% w porównaniu z produkcją z rudy. Dzięki temu procesowi ogranicza się również emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz ilość odpadów składowanych na wysypiskach. Wreszcie, recykling złomu przyczynia się do rozwoju gospodarczego, tworząc miejsca pracy oraz generując dochody z opłat za skup złomu.